KONTAKT

David Morgenstein
tel: 605 204 051
deckkomplet@email.cz
třída Míru 1981, Tachov

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI:

 


Renovace fasád
ČIŠTĚNÍ, NÁTĚRY A RENOVACE FASÁD
Čištění, opravy, penetrace, nátěry a velkoplošiné nástřiky.
 
 
 
Kompletní renovace fasád. Čištění, opravy, nátěry a velkoplošné nástřiky. Zajistíme veškerý servis a pomůžeme s vhodným výběrem barev. Vše z pracovních plošin bez použití lešení. Poradenství.
 
 
 
Čištění fasád:
Prvním a jedním z nejdůležitějších kroků při renovaci fasády je kvalitní očištění. Čištění provádíme tlakem vody s regulací výkonu dle znečištění a stavu podkladu. Fasádu zbavíme mechů, plísní, lišejů, smogu, prachu a dalších nečistot. Vše za pomocí vody nebo chemických prostředků. Popřípadě mechanicky. 
 
Opravy fasád:
V případě potřeby provedeme opravy poškozených částí, výdutí, prasklin. Velkoplošné opravy nebo nové omítky. Zajistíme také většinu zednických prací kvalifikovanými lidmi. 
 
Penetrace fasád:
Dalším důležitým krokem je pentrace před samotným nátěrem nebo nástřikem. Penetrace zajistí zpevnění povrchu, zamezí nasákavosti a zlepšuje přídržnost barvy. Samotná penetrace není ochrannou 
vrstvou a aplikuje se pouze v kombinaci s novým nátěrem.
 
Natěry fasád:
Posledním krokem je samotná aplikace barvy. Provádí se nátěrem nebo nástřikem. Hlavní vliv na živostnost má soudržnost podkladu, prostředí, orientace ale i barevný odstín. Je tedy nutné všechny tyto věci zvážit a tomu přizpůsobit celkový postup.